Bemutatkozunk

Társaságunk célja és tevékenysége
A Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság a teológia és a pszichológia határterületén az egymás értékére nyitott, és azt befogadni kész szakemberek számára kíván műhelyt teremteni. Munkálni kívánjuk a már meglévő pásztorálpszichológiai tapasztalatok hazai megismerését, népszerűsítését: szakirodalom beszerzése, szakirodalom fordítása, külföldi szakemberek meghívása, külföldi tanulmányutak szervezése által. Képzéseket indítunk, hogy a hatékonyabb lelkigondozás új eszközei és módszerei meghonosodjanak nálunk is. Keressük az együttmunkálkodás lehetőségeit a lelkigondozás, a klinikai pásztoráció, bibliodráma műhelyek, a lelkigondozó személyi érettségének gondozása, s a pszichológusok teológiai ismeretének mélyítése terén.

Alapításunk
1992. szeptember 7-én volt a társaság alakuló ülése, s a Bíróság 1992. december 15-én vette nyilvántartásba.

Ki és hogyan lehet a társaság tagja?
Tag lehet az a természetes személy, aki teológiai vagy lélektani képzettséggel rendelkezik, és nyitott arra, hogy mindkét területen képezze, illetve továbbképzezze magát, kötelezettséget vállal a társaság alapszabályának megtartására, felvételét kéri a társaságba, akit két alapító tag ajánlása alapján a társaság felvesz a tagok sorába, s aki befizeti a társasági tagdíjat.

Mit nyújt a társasági tagság?
A társaság tagja részt vehet a társaság tevékenységében és rendezvényein. Választhat és választható a társaság szerveibe.

Ki a pártoló tag, s hogyan válhat valaki pártoló taggá?
Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a társaság működéséhez támogatást nyújt, és kérelmére a társaság pártoló tagjai közé felveszi. A pártoló tag joga a társaság rendezvényein részt venni, a társaság közgyűlésén tanácskozási joga van.

Kapcsolatfelvétel
E-mail cím: pasztoralpszichologia@gmail.com
Honlap: www.pasztoralpszichologia.hu

CsatolmányMéret
belépési nyilatkozat.doc101.5 KB